برنج پرمحصول ایرانی پاربویل شده هزار شید
 image_of_rice.png
 
برنج ایرانی پاربویل:

پاربویل فرآیندی است که طی آن دانه های شلتوک برنج قبل از پوست کنی بدون استفاده از هرگونه مواد شیمیایی و یا افزودنی ،توسط آب و بخار داغ عمل آوری و خشک گردیده و مزایای زیر پس از شالیکوبی حاصل می گردد.

1- افزایش قابل توجه ارزش غذایی از طریق نفوذ مواد معدنی و ویتامین های با ارزش موجود در سبوس به داخل دانه برنج

2- افزایش میزان فیبر موجود در برنج

3- کاهش میزان قندخون در هنگام مصرف در مقایسه با برنج معمولی

4- رفع آلودگی های میکروبی و قارچی و هرگونه آفت

5- کاهش چسبندگی برنج در هنگام پخت

6- کاهش ضایعات حاصل از خرد شدن برنج در هنگام پخت

7- کوتاه تر شدن زمان پخت

8- افزایش قابلیت نگهداری برنج پاربویل در مقایسه با برنج های معمولی


اخبار سایت | نظرات غير فعال است |  نسخه مناسب برای چاپ

برچسب ها